خوش آمدید


نكات كنكوري درس دیفرانسیل  فایل 1فایل 2 - فایل 3

نكات كنكوري هندسه تحليلي
قسمت اول   قسمت دوم
نكات كنكوري رياضيات گسسته فايل1   فايل2
نكات كنكوري رياضيات پيش تجربي

نكات کنکوری ریاضی رشته انسانیدانلود


تستهای کنکور از سال 80تا 89هندسه تحلیلی با پاسخ

تستهای کنکور ار سال 80 تا 89ریاضیات گسسته با پاسخ


سوالات کنکور91

1
سوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال 1391)ساعت 14:30 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصي
2
سوالات گروه آزمايشي هنر سال 1391 )ساعت 20:00 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصي
3
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1391 )ساعت 15:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصي - بهياري
4
سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي سال 1391 )ساعت 19:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصي - زبان هاي فرانسه وآلماني
5
سوالات گروه آزمايشي علوم انساني سال 1391 )ساعت 14:30 روز شنبه(
دفترچه اختصاصي - اصول و عقايد
 

کلید اولیه آزمون سراسري سال 1391 (تمامی گروه های آزمایشی)

منبع سازمان سنجش


 

 پاســخ‌هاي تشريــحي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 2

 سوال‌هاي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 2

  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم انساني
  گروه آزمايشي علوم انساني

 

 پاســخ‌هاي تشريــحي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 3

 سوال‌هاي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 3

  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم انساني
  گروه آزمايشي علوم انساني

 

 پاســخ‌هاي تشريــحي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 4

 سوال‌هاي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 4

  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم انساني
  گروه آزمايشي علوم انساني

 

 پاســخ‌هاي تشريــحي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 5

 سوال‌هاي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 5

  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم انساني
  گروه آزمايشي علوم انساني

 

 پاســخ‌هاي تشريــحي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 6

 سوال‌هاي آزمون تكميــلي 

ويژه‌ي آمادگي براي آزمون شماره 6

  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم رياضي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم تجربي
  گروه آزمايشي علوم انساني
  گروه آزمايشي علوم انساني

 

 

 

ويژه نامه ي پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90

 

 

ويژه نامه پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90

رشته ي ريــــــاضي

 

     دانلود    

 

ويژه نامه پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90

رشته ي تجـــــــربي

 

     دانلود    

 

ويژه نامه پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون سراسري 90

رشته ي انســــــــاني

 

     دانلود    

منبع: گاج

 دانلود سوالات کنکور سراسری خارج از کشور سال ۸۹ (+ پاسخ تشریحی)

دانلود سوالات کنکور سراسری خارج از کشور سال ۸۸ (+ پاسخ تشریحی)

دانلود سوالات کنکور سراسری خارج از کشور سال ۸۷ (+ پاسخ تشریحی)

دانلود سوالات کنکور سراسری خارج از کشور سال ۸۶ (+ پاسخ تشریحی)

دانلود سوالات کنکور سراسری خارج از کشور سال ۸۵ (+ پاسخ تشریحی)سوالات کنکور 89 به همراه پاسخ تشریحی
رشته ریاضی دفترچه سوالات     پاسخ تشریحی

رشته تجربی دفترچه سوالات     پاسخ تشریحی

رشته انسانی   دفترچه سوالات   پاسخ تشریحی

سوالات کنکور90 به همراه کلید سوالات

منبع : سایت سازمان سنجش آموزش کشور

1 سوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال 1390 (ساعت 14:00 روز پنج شنبه) دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي كليد آزمون گروه رياضي و فني
2 سوالات گروه آزمايشي هنر سال 1390 (ساعت 21:00 روز پنج شنبه) دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي كليد آزمون گروه هنر
3 سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال 1390 (ساعت 14:00 روز جمعه) دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي دفترچه اختصاصي - بهياري كليد آزمون گروه تجربي
4 سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي سال 1390 (ساعت 20:00 روز جمعه) دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي-زبان انگليسي دفترچه اختصاصي - زبان هاي فرانسه وآلماني كليد آزمون گروه زبان هاي خارجي
5 سوالات گروه آزمايشي علوم انساني سال 1390 (ساعت 14:00 روز شنبه) دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ ومعارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي دفترچه اختصاصي دفترچه اختصاصي - اصول و عقايد كليد آزمون گروه انساني


 


گزارش تخلف
بعدی